ขั้นตอนการผลิต และนโยบายคุณภาพ

Dörken Delta Coating System: The Chromium-Free Zinc Flake Coating

ขั้นตอนการผลิต

Process

นโยบายคุณภาพ:

คุณภาพได้มาตรฐาน บริการตรงต่อเวลา ร่วมมือร่วมใจพัฒนา เพื่อลูกค้าพึงพอใจ

ผลการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ Dörken Delta Coating System

ก่อนการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ
หลังการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือที่ 1500 ชม