คำแนะนำการใช้:

กระบวนการเคลือบ Chromium-Free Zinc Flake Coating (Dörken MKS – DELTA) หรือ (เคลือบเกล็ดสังกะสี) ด้วยวัสดุเคลือบผิว แบรนด์ DELTA® มีคุณสมบัติทนสนิมได้ดีและถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ้งกระบวนการผลิตของเราสามารถรองรับชิ้นงานที่มีขนาดความยาว และความกว้างได้ถึง 50 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 1-1000 กรัม ไม่จำกัดรูปร่าง ชิ้นงานโดยส่วยใหญ่มี 3 ประเภท คือ ชิ้นส่วนยานยนต์ ,สกรู วัสดุก่อสร้าง และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนยานยนต์:

เนื่องจากชิ้นงานประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เราจึงควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพคงที่ ชิ้นงานต้องผ่านการทดสอบการกัดกร่อนของสเปรย์น้ำเกลือที่ 1500 ชั่วโมง กระบวนการเคลือบผิว Chromium-Free Zinc Flake Coating (Dörken MKS – DELTA) มีความสอดคล้อง และสัมพันธ์กับมาตรฐาน WEEE และ RoHS ดังนั้นชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวประเภทนี้ สามารถใช้ได้ทั้งตลาดภายในประเทศ และนอกประเทศ

วัสดุก่อสร้าง:

เนื่องจากชิ้นงานประเภท วัสดุก่อสร้าง ลักษณะการใช้งานจะต้องสัมผัสกับแสงแดง ฝน และสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้น ชิ้นงานประเภทนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดี กระบวนการเคลือบผิว Chromium-Free Zinc Flake Coating (Dörken MKS – DELTA) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับชิ้นงานประเภทนี้

สกรูและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์:

เนื่องจากชิ้นงานประเภท สกรู น็อต ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ เป็นต้น ซึ้งลักษณะการใช้งานจะต้องสัมผัสกับสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นอยู่เสมอ จึงเป็นสาเหตุให้ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เหล่านี้เกิดสนิมได้ง่าย ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นส่วน กระบวนการเคลือบผิว Chromium-Free Zinc Flake Coating (Dörken MKS – DELTA) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับชิ้นงานประเภทนี้